TR
EN

Gözetim Nedir?

Paylaş

Satın alınan / sipariş edilen ürün ve /veya  hizmetlerin uluslararası standartlara ve sipariş şartnamelerine uygun olarak yapıldığının kontrolü ve raporlandırılması  gözetim hizmetleri olarak tanımlanır.

İmalat sanayinde sektörlere göre değişiklik göstermesine rağmen gözetim de yapılacak konular aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
 
 1. İş başlangıcında İmalatçı/Müteahhit Kalite Kontrol planının incelenmesi ve onaylanması
 2. Kaynak Prosedürlerinin (WPS) kontrol edilmesi ve onaylanması 
 3. Kaynak Yöntem Testlerine (PQR) nezaret edilmesi ve hazırlanacak raporların onaylanması, formların WPS ile uyumlu olarak kodlanması ve takibi,
 4. Kaynakçı Testlerine nezaret edilmesi ve kaynakçı test sertifikalarının onaylanması.
 5. İmalatta kullanılacak her türlü malzemenin (sac, profil, boru, fittings) ve sarf malzemenin (elektrod, kaynak teli, kaynak tozu v.b.) kontrolleri. Gerekli görüldüğünde malzeme mekanik testlerinin yaptırılması ve raporlarının onaylanması.
 6. Yapılacak tüm imalatlara ve testlere nezaret edilmesi. (Tahribatsız Testler, Vakum Testleri, Hidrostatik Testler) (Testlere başlanmadan önce test prosedürleri ve test ekipmanları kontrol edilir ve uygunsa onaylanır.)
 7. Yapılacak testler sonucunda müteahhit-imalatçı firma tarafından hazırlanacak  raporların kontrol edilerek uygunsa onaylanması.
 8. İmalat ölçü-boyut kontrollerine nezaret edilmesi , raporların onaylanması.
 9. İmalatların proje uygunluklarının kontrolleri.
 10. Yapılacak imalatlar sırasında gerekli görülen Tahribatsız Muayenelerin belirlenmesi, testlere nezaret edilmesi  ve Tahribatsız muayene sonuçlarının değerlendirilerek raporların onaylanması.
 11. İmalatlar sonrasında varsa kumlama-boya kontrolleri
 12. İmalatlar kapsamında varsa izolasyon kontrolleri
 13. İşin ifası sırasında Kalite yönünden görülen aksaklıklar için Uygunsuzluk Raporlarının hazırlanması.
 
NOT: Testler için standartlara uygun olarak gerekli tüm ekipmanlar ve cihazlar  müteahhit ve/veya işveren tarafından sağlanır. 
  
İŞ BİTİMİNDE  Yapılan işe ait onaylanmış ;
 
 • Malzeme sertifikaları
 • Kaynakçı belgeleri
 • WPS’ler
 • PQR’lar
 • Ölçü kontrol raporları
 • Uygunsuzluk raporları
 • Uygunsuzluğun giderilmesine ve tekrarlanmaması için alınan önlem raporları
 • Tahribatsız muayene raporları
 • Hidrostatik test raporları
 • Boya kontrol raporları
 • Revize edilmiş resimler  MÜŞTERİ’ye  TESLİM EDİLİR.
® 2015 Tüm hakları PGM Proje Gözetim Mühendislik tarafından saklıdır.
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi B Blok Kat:4 D:10 Üsküdar/İstanbul