TR
EN

Akreditasyon Nedir?

Paylaş
Tanımı
 
Akreditasyon, yetkili bir kuruluşun, belli işleri yapan bir kuruluş ya da kişinin yeterliliğine resmi tanınırlık verilmesi işlemidir.
Akreditasyon’da  Hedefler:
 
Yeterliliği müşteriler için şeffaf hale getirmek
Belge ve raporların güvenirliği artırmak
Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak
Uluslararası ticareti kolaylaştırmak 
Ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre yeterliliğini tespit etmek için yapılan deney, muayene ve belgelendirme işlemleri "uygunluk değerlendirmesi" kavramı içinde yer almaktadır.
 
Uygunluk değerlendirmesi hizmetleri veren laboratuar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının nitelikleri ve çalışmalarının yeterliliği konusunda; ürünlerin, standartlara uygun ve güvenli olduğunu göstermek amacıyla tanzim edilmiş tek bir belge ile uluslararası pazarlarda kabul edilmesine, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve bölgesel ekonomik bloklar tarafından özel bir önem verilmektedir.
 
Buna bağlı olarak, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde bulunan kuruluşların; ortak teknik prensip ve işleyiş usullerine göre çalışmasını sağlamak, belirlenmiş uluslararası kriterler karşısında yeterliliği tespit edilenlerin verdiği belge ve raporların karşılıklı tanınabilirliğini temin etmek amacıyla, birçok ülke, uygunluk değerlendirmesi sahasını düzenleyen akreditasyon birimlerini oluşturmaktadır.
 
Ülkemiz de 4 Kasım 1999 tarihinde yayımlanan 4457 sayılı Kanunla, laboratuar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün / hizmet, sistem, personel ve laboratuar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, merkezi Ankara’da olmak üzere Başbakanlıkla ilgili, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, Türk Akreditasyon Kurumu, kısa adı TÜRKAK kurulmuştur.
 
2002 yılından bu yana Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)  üyesi olan TÜRKAK; Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile 04.04.2006 Tarihinde Karşılıklı Tanınma Antlaşması (MLA) imzalamıştır.
 
TÜRKAK tarafından akredite edilmiş Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca düzenlenen kalite belgeleri, raporlar ve diğer sertifikalar uluslararası kabul görür hale gelmiştir.
 
TÜRKAK bu aşamada çok taraflı tanınma anlaşması (MLA)'ya;
 
Test Laboratuarları
Kalibrasyon Laboratuarları 
Muayene Kuruluşları ve 
Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi alanlarında taraf olmuştur.
 
Akreditasyon Standartları:
 
Test ve Kalibrasyon Laboratuarları : TS EN ISO/IEC 17025:2005
Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi : TS EN ISO/IEC 17021 
Muayene Kuruluşları : TS EN ISO/IEC 17020:2005
Ürün Belgelendirme Kuruluşları : TS EN 45011:2001
® 2015 Tüm hakları PGM Proje Gözetim Mühendislik tarafından saklıdır.
İçerenköy Mahallesi Umut Sokak E5 Yanyol Üzeri AND Plaza No12 Kozyatağı Ataşehir / İstanbul