TR
EN

Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri

Paylaş
Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri
Satın alınan / sipariş edilen ürün ve /veya  hizmetlerin ya da tesisin uluslararası standart, kod ve müşteri teknik şartnamesine uygunluğunun imalatlar sırasında ve/veya imalatlar sonrasında sertifikalandırılması veya belgelendirilmesi amacıyla yapılan teknik kontrol, test, değerlendirme ve onaylama hizmetleridir.
 
PGM, Üçüncü Taraf Gözetim Hizmetleri Kapsamında aşağıda verilen hizmetleri gerçekleştirmektedir:
• Rafineriler ve Enerji Santralleri İmalat Süreci Kontrolleri
• Depolama Tankları, Boru Hatları ve Çelik Konstrüksiyon İmalatlar ; İmalat Süreci Kontrolleri ve Raporlandırılması
• Kazanlar ve Basınçlı Kapların İmalat Süreci  Kontrolleri 
• Kaynak Personelinin Değerlendirilmesi ve Onayı
• Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı 
• Malzeme Değerlendirme ve Onaylama
• Makina –Teçhizat Kontrol ve Onaylama 
• Ekip-Ekipman  Değerlendirme ve Onaylama
• Kaldırma ve İletme Makinalarının Üretim sürecinin Kontrolü ve Ürünün Kontrolü
• Ürünlerin üretim, nakliye-sevkiyat, stoklama, yükleme-boşaltma  ve dağıtımlarında gözetim hizmetleri
• Basınç Testlerine Nezaret Edilmesi ve Raporların Onaylanması
• Ekipman Fonksiyon ve Yük Testlerine Nezaret edilmesi ve Raporların Onaylanması
• Tesis/Ekipman İşletmeye alma, montaj ve proje kabul testlerine nezaret edilmesi 
• Periyodik Kontroller ve Raporlandırılması
 
İş bitiminde ilgili imalata Üçüncü Taraf Gözetim Sertifikası düzenlenmektedir.
® 2015 Tüm hakları PGM Proje Gözetim Mühendislik tarafından saklıdır.
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi B Blok Kat:4 D:10 Üsküdar/İstanbul