TR
EN

Tahribatsız Muayene Personeli Kalifikasyonu

Paylaş
Tahribatsız muayene personeli ilgili standart şartlarına uygun olarak EN 9712 veya ASNT TC 1A göre sertifikalandırılmış olmalıdır.
 
Eğitim ve Vasıflandırma Sınavları (Sertifikalandırma) ilgili standart şartlarına uygun yetkili kurumlar tarafından yapılmış olmalıdır.
Uzmanlık seviyeleri
 
İlgili  standarda uygun olarak belgelendirilmiş olan kişi, sahip olduğu vasfa göre, aşağıda belirtilen üç seviyeden birisi veya birden fazlasıyla sınıflandırılır.
 
Seviye 1 -  Level I
 
Seviye 1 olarak belgelendirilmiş bir kişi, seviye 2 veya seviye 3 belgeli personelin nezaretinde ve yazılı talimatlara göre, NDT işlemlerini yapacak şekilde uzmanlığını kanıtlamıştır. Belgede belirtilen bu uzmanlık kapsamında, seviye 1 belgesine sahip bir kişi aşağıda tanımlanan işleri yapabilir;
 
 1. Teçhizatı kurar,
 2. Muayeneleri yapar,
 3. Yazılı kriterlere göre sonuçları kaydeder ve sınıflandırır,
 4. Sonuçları raporlandırır.
 
Seviye 1 belgeli kişi, kullanılacak muayene metodu ve tekniğinin seçiminden veya muayene sonuçlarının yorum ve değerlendirmesinden sorumlu değildir.
 
Seviye 2 – Level II
 
Seviye 2 olarak belgelendirilmiş olan kişi, oluşturulan veya bilinen prosedürlere göre tahribatsız muayene yapacak şekilde uzmanlığını kanıtlamıştır. Belgede belirtilen bu uzmanlık kapsamında, seviye 2 belgesine sahip bir kişi aşağıda tanımlanan işleri yapabilir:
 
 1. Kullanılacak muayene metodu için NDT tekniğini seçer,
 2. Muayene metodunun uygulanmasındaki sınırlamaları tanımlar,
 3. NDT standart ve şartnamelerini NDT talimatı şekline getirir,
 4. Teçhizatı kurar ve ayarlarını doğrular,
 5. Muayeneyi yapar ve nezaret eder,
 6. Sonuçları, uygulanabilir standart, kod veya şartnamelere göre yorumlar ve değerlendirir,
 7. Yazılı NDT talimatlarını hazırlar,
 8. Seviye 1 için belirlenen tüm işleri yapar ve nezaret eder,
 9. Seviye 2 veya altındaki personele rehberlik eder,
 10. Tahribatsız muayene sonuçlarını düzenler ve raporlandırır.
 
Seviye 3 – Level III
 
Seviye 3 olarak belgelendirilmiş olan kişi, belgelendirildiği NDT işlemlerini yapacak ve yönetecek
şekilde uzmanlığını kanıtlamıştır. Seviye 3 belgesine sahip bir kişi aşağıda tanımlanan işleri yapabilir:
 
 1. Bir muayene tesisinin veya sınav merkezinin ve personelinin bütün sorumluluğunu taşır,
 2. NDT talimatlarını ve prosedürlerini hazırlar ve geçerli kılar,
 3. Standard, şartname ve kodları yorumlar,
 4. Kullanılacak özel muayene metodu, prosedürü ve NDT talimatlarını belirler,
 5. Seviye 1 ve seviye 2 için belirlenen tüm işleri yapar ve nezaret eder.
 
Seviye 3 personel aşağıdaki hususlara sahip olduğunu kanıtlamış olmalıdır:
 
 1. Mevcut standart, kod ve şartnamelere göre sonuçları yorumlamalı ve değerlendirmelidir,
 2. NDT metodunun seçimi, NDT tekniğinin oluşturulması ve diğer kriterlerin mevcut olmadığı durumlarda kabul kriterlerinin oluşturulmasına yardımcı olunması için malzeme, imalat ve mamul teknolojisi hakkında yeterli tecrübeye sahip olmalıdır,
 3. Diğer NDT metotları hakkında genel bilgiye sahip olmalıdır,
 4. Seviye 3 altındaki personele rehberlik edebilme yeteneğine sahip olmalıdır.
 5. Belgelendirme kuruluşu tarafından yetkilendirildiğinde, seviye 3 personel onun adına vasıflandırma
 6. sınavlarını yönetmeli ve nezaret edebilmelidir.
® 2015 Tüm hakları PGM Proje Gözetim Mühendislik tarafından saklıdır.
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi B Blok Kat:4 D:10 Üsküdar/İstanbul