TR
EN

Kalite Politikamız

Paylaş

Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

PGM Gözetim, Üçüncü Taraf Muayene, Uygunluk Değerlendirme, Kalite Kontrol, Denetim ve Belgelendirme alanındaki faaliyetlerimizi yerine getirmek amacıyla; ISO 9001- ISO 14001- ISO 45001 standartları gerekliliklerine uygun kalite-çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini kurmuş, tüm süreçleri tanımlamış ve risklerin tanımlanması ve yönetilmesi için gerekli önlemleri almıştır.

PGM Gözetim, Kalite-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının kilit unsuru olarak Kalite-Çevre-İş Sağlığı-İşçi Güvenliği yönetim sistemlerinin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, risk temelli bir yaklaşımla aşağıdaki temel unsurları yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlar: • Tüm süreç ve faaliyetleri ilgili mevzuat ve uluslararası standart gerekliliklerine uygun olarak yerine getirmek.

• Tüm süreç ve faaliyetleri, müşteri gereksinimlerini ve ilgili tarafların isteklerini karşılayacak ve müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde yönetmek,

• İyi bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanların öğrenmesine ve gelişmesine destek olmak,

• Şirketin mali kaynaklarını etkin kullanmak,

• Ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak ekonomik katma değer sağlamak,

• Tüm değer zincirinde iş ve hizmet performansını iyileştirmek, Kalite-Çevre-İş Sağlığı-Güvenliği performansını görünür kılmak ve sürekli iyileştirmeyi takip etmek.

• Çevreyi ve doğayı koruyarak çalışanların ve işletmenin emniyet ve güvenliğini sağlamak ve iş güvenliğini her seviyede değerlendirmek,

• Çalışma alanlarımızı ve süreçlerimizi faaliyetlerimizden etkilenebilecek insanlar ve çevre için güvenli tutmayı,

• Acil durumlara hazırlıklı olmak için süreç yaklaşımı ve risk temelli düşünmeyi teşvik etmek.

• Faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmek, azaltıcı önlemleri bir yönetim planında gerçekleştirmek, enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları etkin kullanarak çevreye olan etkiyi en aza indirmek.

• Faaliyet gösterdiği bölgelerde sosyal bütünleşmeyi sağlamak ve bölgelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına değer katmak,

• Paydaşlarımız ile sürekli iletişim halinde olmak,

• Kurumsal bilgileri ve kurum kültürünü korumak ve sürdürmek, varlıklarına değer vermek ve korumak, kalite yönetim sistemini etkileyebilecek risk ve fırsatları belirlemek, yetkinlik ve kariyer gelişimini teşvik etmek.

• Tüm hizmetlerde şirket etik kuralları, iş etiği ve çıkar çatışması kurallarını sağlamak.

Taahhüt Eden:

Şirket Ünvanı: PGM PROJE GÖZETİM MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL HİZ.

                          SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ITO No           : 510564

Vergi Dairesi   : Ümraniye

Vergi no           : 7290365157

Adres              :  Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi B Blok K:4 D:10 

                           Üsküdar-İstanbul - Türkiye

® 2015 Tüm hakları PGM Proje Gözetim Mühendislik tarafından saklıdır.
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi B Blok Kat:4 D:10 Üsküdar/İstanbul