TR
EN

Ürün Belgelendirme

Paylaş
Ürün Belgelendirme
Ürün Belgelendirme, hizmetlerinizin veya ürününüzün standartlara yahut bulunduğunuz pazardaki yasal gerekliliklere uygunluğunun uluslararası kriterlere göre kontrol edilmesidir.
 
305/2011/AT  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği  Uygunluk Değerlendirmesi
97/23/EC ( 2014/68/ EU) Basınçlı Ekipmanlar Uygunluk Değerlendirmesi
Ürünün Başlangıç Tip Deneyleri  
Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün başlangıç muayenesi
Fabrika Üretim Kontrolünün sürekli gözetimi, değerlendirilmesi ve onayı  
Fabrikadan alınan numunelerin tetkik deneyleri
 
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME
Ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre yeterliliğini tespit etmek için yapılan deney, muayene ve belgelendirme işlemleridir.
 
CE BELGELENDİRME
Ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösterir.
 
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ
1. Modül A : İç Üretim Kontrolü  
2. Modül B : Tip İncelemesi 
3. Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı  
4. Modül D : Üretim Kalite Güvencesi
5. Modül E : Ürün Kalite Güvencesi  
6. Modül F : Ürün Doğrulaması  
7. Modül G : Birim Doğrulaması  
8. Modül H : Tam Kalite Güvencesi
 
TS EN 3834-2  KAYNAKLI İMALAT YETERLİK BELGESİ
Kaynaklı imalat yapan üreticilerin,  metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarına göre kalite sistemlerinin yeterliliklerini değerlendirilerek yeterliliğinin belgelendirilmesidir. 
TS EN ISO 3834-2 standardının uygulaması ile; kaynaklı imalat yapan işletmelerde imalatın kontrollü koşullar altında sürekliliğinin sağlanmasını garanti etmektedir.
Kaynaklı imalatlar için, kontroller tasarım aşamasından başlanarak aşağıda belirtilen ana başlıkları kapsayacak şekilde doküman inceleme ve saha denetimleri olarak gerçekleştirilir.
 
TS EN 1090 BELGELENDİRMESİ 
Çelik ve alüminyum yapılar üreten imalatçıların yeterliliğinin belgelendirilmesi hizmetidir.
TS EN 1090-1 : Yapısal komponentlerin uygunluk denetimi için gereksinimler
TS EN 1090-2 : Çelik yapılar için teknik gerekler 
TS EN 1090-3 : Alüminyum yapılar için teknik gerekler 
 
4 adet uygulama sınıfı vardır:  EXC 1, EXC 2, EXC 3, EXC 4
 
Uygulama, dokümantasyon, test ve izlenilebilirlik bakımından gereksinimler EXC 1' den EXC4' e doğru artmaktadır.
® 2015 Tüm hakları PGM Proje Gözetim Mühendislik tarafından saklıdır.
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No:60 Masaldan İş Merkezi B Blok Kat:4 D:10 Üsküdar/İstanbul